Prúdový chránič vám môže zachrániť život i ochráni vašu nehnuteľnosť

Prúdový chránič je zariadenie, ktorý vo slúži na záchranu života. Je navrhnutý tak, aby zabránil smrteľnému úrazu elektrickým prúdom, ak sa dotknete niečoho naživo, napríklad holého drôtu. Môže tiež poskytnúť určitú ochranu pred požiarom elektrickým prúdom. Prúdový chránič ponúka takú úroveň ochrany, akú bežné poistky a ističe nedokážu poskytnúť. V prípade, že vznikne nejaká porucha, tak prúdový istič automaticky vypne elektrickú energiu. Prúdový chránič je nie je drahou záležitosťou, a preto je vhodné investovať do takéhoto zariadenia, aby ste chránili nielen svoj život, ale i svoj majetok.

Viete, ako funguje prúdový chránič?

Prúdový chránič a ďalší sortiment
Funkcia prúdového chrániča

Ako vlastne funguje prúdový chránič? Toto je otázka, na ktorú mnoho ľudí sa snaží nájsť odpoveď, ak uvažujú o prúdovom chrániči. Prúdový chránič je navrhnutý tak aby chránil pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom a požiaru. Môže sa vám napríklad stať, že počas kosenia trávnika nechtiac prestrihnete kábel a omylom sa tak dotknete odkrytých vodičov pod napätím alebo sa chybný spotrebič prehrieva, vtedy prúdový chránič vypne obvod. Taktiež prúdový chránič neustále monitoruje elektrický prúd pretekajúci jedným alebo viacerými obvodmi, ktoré sa používajú na ochranu. Ak detekuje prúd elektriny nechcenou cestou, napríklad sa osoba dotkne časti, prúdový istič vypne obvod, a tak výrazne zníži riziko smrti alebo vážneho zranenia. Prúdový chránič vás môže chrániť pred úrazom, a preto sa používa na tých najnebezpečnejších miestach v dome alebo v byte, ako sú kúpeľne či záhrady. Vy si tak zaistíte, aby ste boli v bezpečí. Prúdový chránič  je takmer stopercentne spoľahlivý, najmä ak sú pravidelne testované a kontrolované.  Hoci chránič znižuje riziko smrti i úrazov, pretože elektrinu vypne, vtedy keď má, to neznamená, že nemusíte byť opatrní. Okrem pravidelnej kontroly chráničov je potrebné si nechať skontrolovať aj rozvody, aby bola ešte viac zaručená bezpečnosť domova a členov rodiny. Stále platí, aj po inštalácii chrániču, že ak zistíte, že máte poruchu na nejakom spotrebiči alebo elektroinštalácii, okamžite ho prestaňte používať a obráťte sa na elektrikára, ktorý vám pomôže vyriešiť problém. Taktiež kontrolujte pravidelne i zásuvky. Niektoré prúdové chrániče majú i testovacie tlačidlo, ktoré by ste mali spustiť každé tri mesiace. Stlačenie testovacieho tlačidla stimuluje poruchy a indikuje, či chránič funguje správne. Ak uvažujete o kúpe a inštalácii prúdového chrániča, navštívte webovú stránku http://www.legrand.sk/.