Zváranie a na čo sa používajú zváracie elektródy

Zváranie je technologický proces spájania dvoch materiálov, ktoré sú roztaviteľné, ich následné zliatie a schladenie. Oblasť spojenia materiálov sa nazýva zvar. Výhodou zvárania kovových predmetov je vysoká pevnosť, trvanlivosť a tesnosť. Zváranie nahrádza iné menej efektívne spôsoby spájania kovov nitovaním a skrutkovaním. Je využívané v strojárskom priemysle  v rôznych kovospracujúcich závodoch, ale aj automobilovom odvetví. Zváranie si vyžaduje zváracie zariadenia a materiály, ktoré nájdu využitie nielen v priemysle, ale aj v dielni domáceho majstra. Základné rozdelenie zvárania je na tavné a tlakové. Tavné sa rozlišuje podľa zdroja ohrevu na: plameňové, oblúkové, ručné, elektrónové, laserové a aluminotermické. Oblúkové a ručné metódy sa vykonávajú prostredníctvom rôznych druhov zváracej elektródy.

Čo sú to zváracie elektródy

Zváracie elektródy sú prídavným materiálom, ktorý potrebujeme na zváranie. Rozoznávame ich  rôzne špecifikácie podľa druhu zvárania. Výrobcovia by ich mali jednotne označovať podľa spoločnej európskej normy EN499. Vyrábajú sa v rôznych priemeroch a rôznych baleniach. Sú vhodné na použitie do zváračiek. Ich použitie je pohodlné, manipulácia so zváracím strojom je jednoduchá.

Použitie elektród

Výber elektródy podmieňujú mechanické vlastnosti zváraného materiálu a poloha zvárania. Tieto bývajú vždy uvedené na obale výrobku. Podľa toho akú techniku použijeme pri zváraní sa elektródy rozdeľujú na tie, ktoré majú kyslý obal, alebo rutilový obal. Tieto sú vhodné pre použite zváracieho transformátora.  Ďalej ich rozdeľujeme na tie, ktoré majú bázický obal, a špeciálny obal. Pre zvárací usmerňovač a invertor sú vhodné ľubovoľné. Niektoré majú teda univerzálne použitie, iné sú vhodné len pre konkrétny druh zváraného materiálu. Podľa materiálu ich delíme na tie, ktoré sú vhodné na liatinu, na hliníkové zliatiny, zliatiny medi, zliatiny niklu, na ťažkozvariteľné ocele a vysokolegované ocele. Osobitný druh zváracích elektród sú tie, ktoré sú určené na rezanie a drážkovanie. Taviaca sa drôtová elektróda sa používa na zvarenie bežných a nehrdzavejúcich ocelí pri oblúkovom spôsobe zvárania. Tento spôsob zvárania je najčastejší a najpoužívanejší.

Širokú ponuku vysokokvalitných testovaných materiálov na zváranie výlučne od európskych dodávateľov nájdete na stránke www.interweld.sk. Spoločnosť zároveň ponúka služby v oblasti opráv a renovácií technológiami zvárania.