Prečo silážovanie je lepšie nechať na odborníkov so skúsenosťami?

Akýkoľvek chovateľ, ktorý chová zvieratá na úžitok, chce, aby všetko prebiehalo čo sa týka chovu v najlepšom poriadku. Chovatelia sa zaujímajú o dobro svojich zvierat, záleží im na ich zdraví, a preto by mali zabezpečiť čo najlepšiu možnú stravu pre zvieratá. Ak im doprajete kvalitnú stravu, oni vám to vrátia, či už v podobe mlieka, vajíčok a podobne. Niektoré zvieratá stačí poslať na pašu, kde sa napasú, no ak to z akéhokoľvek dôvodu nie je možné, budete musieť riešiť náhradu, a tou môže byť siláž. Siláž je výsledkom procesu, ktorý sa volá silážovanie. Silážovanie nie je považovaný za jednoduchý proces, pretože ak sa nedodrží všetko, ako má, môže byť celý proces zbytočný a siláž môže byť nepoužiteľná.

Kvalitnú siláž spoznáte po farbe a vôni

Silážovanie a jeho kroky
Postup pri silážovaní na poli

Často sa niektorí chovatelia pokúšajú o silážovanie svojpomocne, no ak nemáte všetko potrebné na silážovanie – materiálne zabezpečenie, skúsenosti, ta mali by ste to zveriť napríklad na externú firmu, ktorá silážovanie vykonáva pravidelne a je to ich hlavná činnosť. Nesprávnym procesom môže vzniknúť siláž, ktorá by v žiadnom prípade nebola vhodná pre vaše zvieratá. Všetci, ktorí sa zaoberajú silážovaním, vedia, že celý proces začína už na poli, a to pri zbere. V prípade, že by sa počas zberu vyzbieralo niečo, čo nepatrí do siláže, môže sa to odraziť na kvalite,  a to určite nechcete. Po zbere je potrebné dodržať všetky potrebné kroky, ktoré majú svoju nadväznosť. Nesmú byť nejako preskočené, poprehadzované ani nič podobné. Keď už je siláž hotová a vy ju idete dať svojim zvieratám, kvalitná siláž sa dá rozoznať od tej nekvalitnej, napríklad  podľa zápachu. Ak sa siláž vyznačuje kyslým  zápachom, tak vedzte, že nie je vhodná pre vaše zvieratá a nedávajte im ju. Kvalitná siláž musí mať príjemnú arómu. Farba je druhým ukazovateľom, ako rozoznať kvalitnú siláž od tej nekvalitnej. Silážovanie je najvhodnejšie zveriť do rúk ľudí, ktorí majú skúsenosti, prax a vedia, ako správne postupovať pri celom procese. Ak hľadáte niekoho, kto sa venuje silážovaniu a vyrába kvalitnú siláž alebo sa chcete dozvedieť všetko potrebné o silážovaní, navštívte webovú stránku https://www.vetagro.sk/. Buďte si tak istí, že vaše zvieratá dostanú v strave všetko potrebné, teda všetky vitamíny a živiny.