Pečiatky, produkt každého podnikateľa

Medzi jedny z najpoužívanejších kancelárskych pomôcok rozhodne patria pečiatky. Aj keď v minulosti sa používali aj na iné činnosti než v súčasnosti, dnes už žiadny podnikateľský subjekt alebo verejná inštitúcia nedokáže bez nich existovať. Často krát v kanceláriách na stole nájdeme nielen jednu, ale hneď viacero pečiatok.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt peciatkyV minulosti sa používali najmä na označovanie, v stredoveku tiež ich úloha spočívala v identifikácii panovníka alebo celého rodu. Dnes sa používajú na rýchlu identifikáciu spoločnosti, uľahčujú pracovníkom zbytočné prepisovanie tých istých vecí neustále dokola, vďaka čomu sa pečiatky stali predmetom, ktorý šetrí čas. Ich hlavné použitie sa počas niekoľkých storočí, ba dokonca tisícročí neustále menilo. Táto dlhá existencia a používanie pečiatok malo za následok to, že sa menili aj materiály, z ktorých bývali zhotovené. V minulosti bolo veľmi populárne vyrábať pečiatky z kostí uhynutých divých zvierat, neskôr sa veľmi cenným materiálom stal kov. Dnes sa pečiatky vyrábajú prevažne z dreva a z plastových materiálov. Ak má však pečiatka vyrobená z dreva slúžiť svojmu majiteľovi až niekoľko rokov, použité drevo vo výrobnom procese musí byť najvyššej kvality. Za najkvalitnejšie drevo sa považuje najmä dub a buk. Aby však boli drevené pečiatky použiteľné, k ich činnosti potrebujú aj vankúš s atramentom. Vankúšik s atramentom zabezpečujú otláčanie tvaru, ktorý je na pečiatke vyhotovený.

Ak by sme sa opýtali viacerých majiteľov pečiatky, v čom spočíva ich výnimočnosť, odpovedali by jednotne – šetria čas. V súčasnosti existujú rozličné pečiatky slúžiace na rozdielne účely. Pečiatky sú výhodnou investíciou najmä pre podnikateľské subjekty. V každej firme takmer každý deň nastáva situácia, že je potrebné viac krát uviesť základné údaje o firme – názov, adresu a základné informácie. Je veľmi otravné, ak tieto informácie musí jedna a tá istá osoba vypisovať na každý papier či obálku zvlášť, a hneď niekoľkokrát. Podnikateľský subjekt si teda dá vyhotoviť takú pečiatku, na ktorej budú zhotovené základné údaje. Ak má už takúto pečiatku v ruke, nie je nič jednoduchšie, než začať firemné informácie otláčať na papier. Existujú však už aj také pečiatky, ktoré slúžia na uvádzanie dátumu. Podnikateľský subjekt si teda na pečiatke nastaví každý deň taký dátum, aký potrebuje a je aktuálny. Pečiatky sú určitou formou reklamy, ktorá šíri do sveta dobré meno o spoločnosti. Vďaka pečiatke si spoločnosti môžu opečiatkovať aj svoje propagačné materiály a rovnako je na mieste, ak si podnikateľský subjekt opečiatkuje svoje vizitky, pretože vzbudzujú v klientovi alebo v obchodnom partnerovi väčšiu dôveru. Pečiatky teda nie sú len drobné predmety, ktoré šetria spoločnostiam čas, ale aj spoľahlivý reklamný nástroj.