Otevření restaurace – co vás čeká a nemine?

Otevření gastronomického zařízení má určitý postup. Do kategorie restauračních zařízení patří například restaurace, bageterie, stánky s rychlým občerstvením, ale dokonce i kavárny. Všude tam, kde se podává jídlo je třeba splňovat určité standardy. Čeká i vás otevření restaurace a nevíte, co všechno vás čeká a co musíte před jejím otevřením splnit? Slyšeli jste už někdy například o provozním řádu?

Uvedení prostorů do provozu – jak postupovat?

Otevření restaurace ve velkém stylu
Jak postupovat při otevření restaurace?

Každé zařízení, které se pojí s určitou činností musí být uvedeno do provozu. Obzvláště gastronomická zařízení musí být uvedeny do provozu a mít vypracovaný svůj vlastní provozní řád. Provozní řád představuje určitý dokument, který musí být schválen příslušným regionálním úřadem veřejného zdravotnictví. Je to také dokument, který musí obsahovat několik základních bodů. Patří sem zejména:

Přesná identifikace provozu a určení těch, kteří ji provozují – v tomto bodě se vyčleňuje tak název zařízení, které poskytuje služby, jakož i adresu, na které tento provoz sídlí. Kromě toho je také třeba i vymezení osob, které jsou odpovědné za chod provozu. Osoby musí být uvedené pod svým jménem a příjmením a musí být také uvedeny i identifikační údaje o této osobě.

Základní charakteristika provozovny – v tomto bodě se vyčleňují všechny informace o daném provozu. Patří sem například typ zařízení, jeho charakter, určení rozsahu činnosti či dispoziční zřízení. V případě určení typu zařízení se může jednat například o restauraci, cukrárnu, pivnice nebo jiné.

Určení inženýrských sítí a vymezení odpadů – každý provoz musí mít přesně vymezené, jak se bude v případě vzniku odpadů s nimi nakládat. Nejčastěji se jedná o tekuté a tuhé odpady. Co se týče tekutých odpadů, musí být přesně zdokumentované například napojení na kanalizaci. Nejdůležitější částí každého provozu je zdroj pitné vody a výroba teplé vody. I tyto informace musí být přesně vymezeny v provozním řádu konkrétní provozovny.

Sanitační program – provoz musí mít také vypracované i své vlastní dezinfekční a deratizační postupy. V tomto řádu musí být přesně vymezené technické a chemické postupy, se kterými se v případě vzniku události bude nakládat.

I personální zdroje jsou součástí otevření restaurace

Do provozního řádu musí být zakomponovány i personální zdroje. Znamená to, že musí být vymezena míra odpovědnosti zaměstnanců. Je tak chráněn jednak samotní provoz, ale i zaměstnanec. Pokud vás tato problematika zajímá, navštivte http://www.ikelp.cz/, kde se dozvíte více!